Mamy 25 lat doświadczenia
zaufało nam już ponad 10 000 Klientów

Czy wiesz?

Kto odpowiada za stan ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy, obiekcie,
budynku?

Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje – w całości lub w części – ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem. Obowiązek spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej ciąży również na użytkowniku maszyn, urządzeń i innych wyrobów.
F.A.Q.

Zaufali nam:

3M
Polska
Farmona
Witów-SKI
BlachoTrapez