Co to jest bierna ochrona przeciwpożarowa ?

W skład biernej ochrony przeciwpożarowej wchodzą usługi, które nie są sterowane w przypadku zaistnienia warunków pożaru. Bierna ochrona przeciwpożarowa polega na zwiększeniu bezpieczeństwa oraz minimalizacji strat na wypadek powstania pożaru. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i wszelkiego rodzaje kable, przechodzą wielokrotnie przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych pomiędzy poszczególnymi strefami pożarowymi.

Przejścia te zwane są przepustami lub grodziami muszą spełniać określone przez przepisy budowlane parametry:

  • Nośności ogniowej – R,
  • Szczelności ogniowej – E,
  • Izolacyjności ogniowej – I.

Posted in: Bierna ochrona przeciwpożarowa