Gdzie należy dokonywać zabezpieczeń przepustów instalacyjnych ?

  • w elementach oddzielenia przeciwpożarowego (ścianach i stropach) – zabezpieczenie takie powinno mieć klasę odporności ogniowej EI (E – szczelność ogniowa, I – izolacyjność ogniowa) wymaganą dla tych elementów.
  • w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a nie będących elementami oddzielenia przeciwpożarowego – zabezpieczeniem tym objęte są przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m i powinny mieć klasę odporności ogniowej EI (E – szczelność ogniowa, I – izolacyjność ogniowa) ścian i stropów tego pomieszczenia.
  • zwolnione z wymogu zabezpieczenia są przepusty pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno – sanitarnych.

Posted in: Bierna ochrona przeciwpożarowa