Jakie rodzaje hydrantów powinny znajdować się w budynkach?

W budynkach powinny być stosowane następujące rodzaje punktów poboru wody do celówprzeciwpożarowych:

  • hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm i 33 mm, zwane dalej odpowiednio „hydrantem 25” i „hydrantem 33”,
  • hydrant wewnętrzny z wężem płasko składanym o nominalnej średnicy węża 52 mm, zwany dalej „hydrantem 52”,
  • zawór hydrantowy, zwany dalej „zaworem 52”, bez wyposażenia w wąż pożarniczy,
  • hydranty wewnętrzne muszą spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń,
  • zawory DN52 muszą spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń,
  • zasilanie hydrantów wewnętrznych musi być zapewnione co najmniej przez 1 godzinę.

Posted in: Hydranty wewnętrzne