Głównymi specjalistami w naszej firmie są:

kompetencje

Inspektor
ds. Ochrony Przeciwpożarowej
st. asp. w st. spocz.
Marek Borowiec
Specjalista
ds. Ochrony Przeciwpożarowej
mł. kpt. inż. poż.
Adam Borowiec

cnbop

Nasza fachowość potwierdzona jest licznymi szkoleniami odbytymi w

Centrum Naukowo – Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej Państwowym Instytucie Badawczym w Józefowie CNBOP – PIB