Przygotowywanie budynków do odbioru przez Państwową Straż Pożarną

Sprawdzanie projektu budowlanego.

Oferujemy Państwu, fachowe doradztwo i pomoc techniczną w sprawdzeniu projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami budowlanymi i przeciwpożarowymi. Zdarza się, że projektant wraz z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych sporządzając projekt budowlany czasem mogą popełnić błędy lub zwyczajnie czegoś nie dopatrzyć. Czasem takie niedopatrzenia mogą istotnie wpłynąć na akceptację Państwowej Straży Pożarnej podczas odbioru i stratę przez inwestora często niepotrzebnie czasu i pieniędzy. Zdarza się również, że projektant wraz z rzeczoznawcą nakładają na inwestora szereg obowiązków przeciwpożarowych, które nie są wymagane przepisami dla danego typu budynku lub można było by znaleźć rozwiązanie danego problemu, które pochłonie mniejsze środki finansowe. Naszym celem jest od samego początku nadzorować inwestycję i gruntownie przygotować ją do odbioru przeciwpożarowego by przebiegł on szybko i bez komplikacji.

Stały nadzór nad budową obiektu.

Po sprawdzeniu projektu budowlanego i weryfikacji jego poprawności nasza firma nadzoruje budowę by żadne istotne rzeczy nie zostały pominięte, mogące wpłynąć na powodzenie podczas odbioru. Dodatkowo wyposażamy oraz montujemy wszelkie urządzenia i sprzęt przeciwpożarowy wraz z odpowiednim oznakowaniem ich miejsca usytuowania. Oznaczamy drogi ewakuacyjne, miejsca zbiórki w razie ewakuacji, usytuowanie hydrantów zewnętrznych, przeciwpożarowych zbiorników wody, dróg pożarowych itp.

Przygotowanie wszelkich dokumentów wymaganych przez Państwową Straż Pożarną do odbioru.

Od początku zajmujemy się daną inwestycją sprawdzając projekt budowlany, nadzorując budowę i w konsekwencji doprowadzając obiekt do odbioru przez Państwową Straż Pożarną. Aby odbiór przebiegł szybko i bez komplikacji przygotowujemy wszelkie wymagane przez PSP dokumenty z zakresu ochrony przeciwpożarowej.