Sprzedaż:

 • gaśnic
 • agregatów gaśniczych
 • sprzętu przeciwpożarowego
 • hydrantów wewnętrznych
 • hydrantów zewnętrznych
 • elementów systemu oddymiania
 • drzwi o odpowiedniej odporności ogniowej
 • sorbentów
 • znaków przeciwpożarowych, ewakuacyjnych, BHP, ADR.
 • środków do zabezpieczeń ognioochronnych
 • opraw oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)
 • środków pierwszej pomocy
 • butli z gazami technicznymi