Szkolenia przeciwpożarowe

Szkolenia

  • Z praktycznego użycia podręcznego sprzętu P. POŻ
  • Zaznajomienie z przepisami prawnymi z zakresu ochrony P. POŻ
  • Zaznajomienie z zagrożeniami pożarowymi występującymi w budynkach oraz przyczyny powstawania pożarów
  • Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom
  • Zadania i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru

Z każdego ze szkoleń sporządzany jest odpowiedni dokument potwierdzający udział w szkoleniu.