Co ile należy dokonywać aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego?

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Posted in: Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego