Działalność naszej firmy jest skierowana zarówno do przedsiębiorstw prywatnych, instytucji
państwowych jak i osób nie prowadzących działalności gospodarczej.

Do grona naszych
zadowolonych klientów należą:

Ponadto obsługujemy ponad setkę placówek oświatowych:Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Przedszkola, Zespoły Szkół, Licea, Szkoły Zawodowe, Szkoły Wyższe itp.
Placówki użyteczności publicznej: Urzędy Gmin, Urzędy Miast, Urzędy Skarbowe itp.
Placówki Ochrony Zdrowia,
Obiekty zamieszkania zbiorowego: Hotele, Motele, Schroniska, Domy Wczasowe itp.