Bierna ochrona przeciwpożarowa

W skład biernej ochrony przeciwpożarowej wchodzą usługi, które nie są sterowane w przypadku zaistnienia warunków pożaru. Bierna ochrona przeciwpożarowa polega na zwiększeniu bezpieczeństwa oraz minimalizacji strat na wypadek powstania pożaru. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i wszelkiego rodzaje kable, przechodzą wielokrotnie przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych pomiędzy poszczególnymi strefami pożarowymi. Przejścia te zwane są przepustami lub grodziami muszą spełniać określone przez przepisy budowlane parametry:

  • Nośności ogniowej – R,
  • Szczelności ogniowej – E,
  • Izolacyjności ogniowej – I.

promatDo zabezpieczania ogniochronnych przepustów instalacyjnych stosujemy sprawdzone produkty firmy PROMAT®, posiadające odpowiednie aprobaty i certyfikaty techniczne. Posiadamy szkolenie z zakresu stosowania materiałów i rozwiązań technicznych firmy Promat ®.

W skład biernej ochrony przeciwpożarowej wchodzi:

  • Zabezpieczenia szczelin i dylatacji środkami ognioochronnymi.
  • Zabezpieczenia przejść kablowych.
  • Zabezpieczenie przejść instalacyjnych (rur z materiałów niepalnych, PCV, żeliwne, wentylacyjne).
  • Zabezpieczenie ognioochronne materiałów palnych (drewna, metali, wykładzin).