Dla jakich obiektów wymagana jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

Wymóg wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego występuje w obiektach lub ich częściach stanowiących odrębne strefy pożarowe przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich w przypadku, gdy:

  • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3,
  • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3,
  • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m 2,
  • każdego obiektu gdzie występuje strefa zagrożenia wybuchem.

Posted in: Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego