Gdzie powinny znajdować się gaśnice?

Gaśnice w budynku (obiekcie) powinny być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych a w szczególności: przy wejściach do budynków, na klatkach schodowych, na korytarzach oraz przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz. Nie powinno się ich umieszczać w miejscach gdzie mogą być narażone na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie podwyższonej temperatury. A w budynkach wielokondygnacyjnych w tych samych miejscach na każdej kondygnacji.

Przy rozmieszczaniu gaśnic należy przestrzegać następujących warunków takich jak:

  • odległość z każdego miejsca w budynku, w którym może przebywać człowiek do najbliższej gaśnicy nie może przekraczać 30 m.
  • do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości minimum 1 m.

Posted in: Gaśnice