Jak dobrać odpowiednią gaśnicę?

Gaśnicę należy dobrać w zależności od tych grup pożarów, które mogą zaistnieć na danym budynku, terenie lub obiekcie.

Materiały palne zostały podzielone na pięć grup pożarów:

  • Pożary typu A – pożary ciał stałych pochodzenie organicznego, przy spalaniu których obok innych zjawisk powstaje zjawisko żarzenia.
  • Pożary typu B – pożary cieczy palnych i substancji stałych topiących się wskutek ciepła wytwarzającego się przy pożarze.
  • Pożary typu C – pożary gazów.
  • Pożary typu D – pożary metali.
  • Pożary typu F – pożary tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.

Dobór odpowiedniego sprzętu gaśniczego proszę zostawić wykwalifikowanej firmie od usług przeciwpożarowych.

Posted in: Gaśnice