Jakie przepisy odnoszą się do dróg pożarowych i przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę?

Informacje na temat dróg pożarowych i przeciwpożarowego w wodę znajdują się w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Posted in: Drogi pożarowe i przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę