Jakie przepisy odnoszą się do hydrantów zewnętrznych?

Informacje na temat hydrantów zewnętrznych znajdują się w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Posted in: Hydranty zewnętrzne