Przeglądy i konserwacje hydrantów zewnętrznych?

Hydranty zewnętrzne powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach, w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

W ramach przeglądu wykonywane są następujące czynności:

  • oględziny zewnętrzne hydrantu nadziemnego lub podziemnego
  • uruchomienie i przepłukanie stojaka i komory hydrantów
  • sprawdzenie zasuwy hydrantowej
  • dokonanie pomiaru ciśnienia hydrostatycznego i wydajności
  • sprawdzenie skuteczności odwodnienia
  • wystawienie „protokołu badania ciśnienia i wydajności sieci hydrantowej zewnętrznej „.

Posted in: Hydranty zewnętrzne