Przeglądy i konserwacje hydrantów wewnętrznych?

Hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach, w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. W ramach przeglądu wykonywane są następujące czynności:

  • sprawdzenie stanu technicznego i działania wszystkich elementów składowych, weryfikacja oznakowania oraz instrukcji obsługi, dokonanie pomiaru ciśnienia oraz wydajności, oznakowanie etykietą „SPRAWDZONY” wraz z datą następnej kontroli lub w przypadku, kiedy konieczne są poważniejsze naprawy etykietą „USZKODZONY” (natychmiast informujemy o tym fakcie użytkownika lub właściciela),
  • wystawienie stosownego „protokołu z kontroli ciśnienia i wydajności sieci hydrantowej wewnętrznej „.

Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych. Po zakończeniu prac wystawiany jest „protokół próby ciśnieniowej węży hydrantowych”

Posted in: Hydranty wewnętrzne